Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven

Ter verdieping had De Stille Omgang 2005 als intentie: Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven.

Kijken we naar de De Emmaüsgangers. Zij waren zo gelukkig geweest in Jeruzalem, die twee volgelingen van Jezus uit Emmaüs. Jezus was in hun leven gekomen. Maar eerst zien we: Twee mensen onderweg nodigen de vreemdeling uit bij hen te blijven. Ze dringen er zelfs bij Hem op aan. Wees onze gast! Zij willen zijn gastheer zijn. Ze nodigen de vreemdeling uit niet langer vreemdeling te zijn, maar hun vriend te worden. Dat is de ware gastvrijheid, een veilige plaats aanbieden waar de vreemdeling een vriend kan worden. Er waren twee vrienden en één vreemdeling, maar nu zijn er drie vrienden met elkaar aan tafel. Jezus aanvaardt de uitnodiging om binnen te gaan in het huis van zijn reisgenoten en Hij gaat met hen aan tafel. Ze bieden Hem een ereplaats aan. Er is eensgezindheid. Maar dan gebeurt er iets nieuws. Jezus is de gast van zijn leerlingen, maar zodra Hij het huis van zijn leerlingen binnengaat wordt Hij hun gastheer. En als hun gastheer nodigt Hij hen uit in volledige gemeenschap met hen te treden. Zo ook met ons, wat een geschenk. Daarom: Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven. Zie ook Lucas 24: 13-35