Project omschrijving

God in het centrum

Ter verdieping had de Stille omgang 2002 als intentie: God in het centrum.

In het centrum van een stad is God zichtbaar geworden in een mirakel rond de eucharistie. En God is altijd in het centrum van de stad gebleven ondanks alle verschuivingen die er plaats vinden. God is aanwezig in het centrum van de eucharistie; of beter: Hij is het centrum waaromheen wij samenkomen en ons voeden. Ook is God aanwezig in het centrum van ons leven, of moet er een vraagteken bij? Staat God in het centrum of is Hij langzaam naar de periferie verschoven? Invalshoeken genoeg om tijdens de Stille Omgang bij deze intentie stil te staan, zodat de tocht een tocht samen met Hem wordt.