Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen

Ter verdieping had de Stille Omgang 2004 als intentie: Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen (Matteus 25 vers 35).

De intentie is een oproep na te denken over onze gastvrijheid. Hebben we ons hart nog wel op de juiste plaats als het gaat om gastvrijheid voor de echte vluchteling. Hebben we onze eigen en onze landsgrenzen niet potdicht gegooid. Realiseren we ons nog wel, dat Nederland voor een groot gedeelte uit vluchtelingen is ontstaan. Amsterdam bestond in de Gouden Eeuw voor meer dan de helft uit buitenlanders. De intentie is bedoeld als een gedachte om opnieuw stil te staan bij de werkelijke waarden van ons bestaan. Een oproep om je af te vragen wat nu werkelijk de essentie van het leven is. Naastenliefde gaat verder dan onze eigen kring.

Samaritaan (overgenomen uit: Schaduw lopen, Henk Jongerius)

Dat kan toch niet:
klaarstaan voor iedereen
tijd hebben
geduld
medelijden?

dat is toch van vroeger
toen wij “goede” daden deden
tot wiens eer dan ook…

van mensen houden
zonder dat ik ze
in mijn macht heb
iets van ze
verwachten mag?

dat is toch van vroeger
toen wij elkaar “beminden”
tot wiens eer dan ook…

dat kan toch helemaal niet:
andermans onmacht delen
je zwakheid tonen
en kracht ontvangen
die als een bevrijding over je komt?

dat is toch van vroeger
toen wij “elkanders lasten” droegen
tot wiens eer dan ook…

er was er EEN
die zei dat het kon
die niet anders kon
en er mee begon…