Project omschrijving

Mens, leef niet van brood alleen

Ter verdieping had de Stille omgang 2003 als intentie: Mens, Leef niet van ‘brood’ alleen.

Als we de kranten bij houden dan valt het op dat er onderwerpen steeds terugkomen. Naast oorlogen wordt er ook veel over voedsel gesproken. Over voedselgebrek als er oogsten zijn mislukt door droogte of landerijen onder water staan. Over voedselprijzen op de wereldmarkt, maar ook prijsstijgingen in Nederland (b.v. door de invoering van de euro). Dat de gehele wereldbevolking te eten kan krijgen, moet de aandacht van de wereldleiders hebben. Ook Jezus had hier oog voor; als er duizenden mensen bij Hem zitten zonder eten dan zijn door zijn zegen 5 broden en 2 vissen voldoende om al die mensen te verzadigen. Dus de mens leeft van brood want dit is nodig voor zijn lichamelijke gezondheid. Maar de mens is meer dan lichaam alleen; hij heeft ook een ziel en een geest. Daarom leeft hij niet van brood alleen en heeft hij ook ‘ander voedsel’ nodig voor de andere aspecten van zijn leven, voor zijn geestelijke gezondheid. Evenzeer voor de mens zijn elementen als ontspanning, menselijke contacten en aandacht voor elkaar nodig. Maar er is nog meer nodig: het contact met zijn Schepper; de persoonlijke band met God die ons tot leven heeft geroepen. Deze band moet constant gevoed blijven worden en dit kan op vele manieren, zoals gebed of het lezen van de bijbel. Bij de Stille Omgang willen we stilstaan bij een bijzondere manier: de Eucharistie. Jezus geeft zichzelf aan ons als voedsel, opdat de mens die door te eten ten val was gekomen ook door te eten tot opstanding zal komen. Door het eten van de vrucht van de boom des levens was de mens gevallen (“Op de dag dat je hiervan eet, moet je sterven”) maar door te eten van de vrucht van de Levensboom, Jezus, is de mens weer opgericht (“Wie van dit brood eet, zal in eeuwigheid leven”) Moge zo de Stille Omgang ons dit jaar voedsel geven tot eeuwig leven.