Tot wie zouden wij anders gaan?

De Stille Omgang werd in 2010 gelopen in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart.

Ter verdieping had de Stille Omgang 2010 als intentie: Tot wie zouden wij anders gaan?

Toelichting

In de homilie van Pater Ambro Bakker s.m.a. Deken van Amsterdam bij de jaarvergadering van de Stille Omgang kregen wij een toelichting op de intentie als het ware cadeau. Uit de lezing, de evangelielezing van Johannes het 6 de hoofdstuk. Na de broodrede van Jezus hadden velen van hen Hem gevolgd, maar zij trokken zich terug. Dat zal ons ook niet verwonderen. Misschien kennen wij het ook uit ervaring ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst’(Joh. 6.60) Maar dan is er ook een vraag voor mij, voor ons: ‘Neemt Gij daar aanstoot aan?’ Joh. 6.61 Wilt ook Gij soms weggaan?’(Joh.6.67)? Dat geeft te denken. Echt iets voor onze pelgrimsweg door donker Amsterdam? Het is een aangrijpende vraag die ook mij dwingt positie in te nemen en positie te kiezen tegenover Jezus en zijn evangelie. Het is een vraag die alles te maken heeft met geloof en ongeloof. En heeft geloof niet temaken met een zich willen toevertrouwen aan Jezus en aan de waarheid van zijn woord. Vanuit dit geloof geeft Petrus hier antwoord op, een antwoord dat ook het mijne zou kunnen zijn of misschien zou moeten zijn. ‘Heer naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven dat Gij de Heilige Gods zijt’(Joh. 6,68) Als gebedsformule tijdens de stille omgang te gebruiken: Naar wie zou ik gaan;Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven.

Voor de homilie van pater Bakker klik hier