Jongerenprogramma

Waarom een speciaal programma voor jongeren? Een kans voor ontmoeting met andere jongeren en met Christus. In 1345 vond er een wonder plaats in Amsterdam. Vanaf het begin heeft dit wonder een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. God is bezig met Amsterdam, de mensen die er wonen en de mensen die er op bezoek komen. God is bezig met jou!

Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen van de stille tocht die is ontstaan naar aanleiding van de bijzondere gebeurtenis. Wil jij hier een onderdeel van zijn? Neem deel aan het jongerenprogramma van de Stille Omgang, een programma voorafgaand aan het lopen van de omgang door de hoofdstad van Nederland.

MEER INFO  Facebook www.facebook.com/StilleOmgang. Twitter, Facebook en Instagram

AANMELDEN kan via de website Jongekerk.nl .

Thema: ‘Levend Brood voor Onderweg, in Stilte Getuigen’

Op 18 maart 2023 zal er weer een jongerenprogramma van de Stille Omgang plaatsvinden. Dit jaar in de Papegaai (Jozefkerk) aan de Kalverstraat. Na jaren van corona, kunnen we weer samenkomen. In een verkort programma bereiden we ons voor op het lopen van de stilte tocht ter gedachtenis aan het Mirakel van Amsterdam. Een Eucharistisch wonder waar we nog altijd van mogen getuigen.

Door de nauwe samenwerking met het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook het thema van de Wereld Jongeren Dagen (WJD) aan bod komen tijdens deze bijeenkomst. Het thema is ‘Ite Missa Est’. Deze woorden klinken aan het einde van de H. Mis en nodigen ons uit om de wereld in te gaan gevoed door de Heer zelf. Daarin mogen we het voorbeeld van Maria volgen die na het ontvangen van de Heer in haar moederschoot opstond en naar haar nicht Elisabeth trok en daar de vreugde om Gods goedheid in grote vreugde deelde (Thema van de WJD). Ook jij mag over die goedheid delen!

PROGRAMMA

Om 20:45 uur openen we de deuren. We starten met een uitleg over het Mirakel van Amsterdam zelf, gevolgd door een inleiding over het thema ‘Ite Missa Est’. Om 21:30 uur hebben we een moment van Eucharistische aanbidding en de mogelijkheid om mensen van buiten uit te nodigen voor een ontmoeting met de Heer. Durf jij jouw vreugde over Hem te delen met de mensen van de straat?

Gedurende het gehele programma is er gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.

Om 22:00 uur vieren we de H. Mis met bisschop Jan Hendriks. De liturgie wordt ondersteund door het projectkoor van bisdom Haarlem-Amsterdam aangevuld door een groep jongeren.

Aansluitend lopen we de Stille Omgang en komen we samen in de Luthersekerk.

Wil je ook meezingen? Stuur ons een mailtje of appje (info@jongbisdomhaarlem.nl/06-23436049)

Stadsklooster La Verna

Het Franciscaans jongerenwerk biedt jongeren een voorprogramma en overnachtingsmogelijkheid bij stadsklooster La Verna aan. Je kunt hier voor aanmelden via het google formulier van de organisatie op de website van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam, er geldt Vol = Vol.

INFO

Wie: 16-30 jaar

Wat: Landelijk Jongerenprogramma Stille Omgang

Waar: Kalverstraat 58, Amsterdam (Jozefkerk/Papegaai)

Wanneer: zaterdagavond 18 maart 2023

Hoe laat: 20:45 uur tot ongeveer 00:00 uur incl. lopen Stille Omgang + receptie Luthersekerk achteraf.

Je kan je aanmelden via de website Jongekerk.nl.