home2023-07-12T15:10:37+02:00

De Stille Omgang en Het Mirakel van Amsterdam

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

De intentie van 2023

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen”

Deze intentie is gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neergedaald (Johannes 6,48-51). Ook verwijst het naar onderstaand gedicht van Titus Brandsma die in gevangenschap Christus beter leert kennen. Hij leert ons als martelaar te ‘getuigen’ en daarin vol te houden.

O, Jezus , als ik U aanschouw, dan leef weer dat ik van U hou en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, Och alle lijden is mij goed. Omdat ik daardoor U gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet. Maar ’t alleruitverkorenst lot. Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, ’t alleen zijn wordt ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alle goed.

Aanmelden Stille Omgang

U kunt zich aanmelden als deelnemer aan de Stille Omgang. In februari worden de definitieve tijden en locaties vastgesteld en krijgt u per e-mail bericht. U kunt kiezen uit een mis op twee locaties op verschillende tijdstippen. Aansluitend loopt u de Stille Omgang met de aanwezigen. Jongeren kunnen zich aanmelden voor de locatie Mozes en Aäron.

Zustergezelschappen

Vanuit het gehele land organiseren de Zustergezelschappen een gezamenlijke reis naar de Stille Omgang. Zij gaan als groep op pad en vieren ook als groep de mis. Daarna lopen ze de Stille Omgang en reizen vervolgens als groep weer terug. Elders op deze website vindt u een lijst met alle Zustergezelschappen en via een inlog ook hun contactgegevens.

Jongerenprogramma

Elk jaar is er een speciale viering voor de jongere deelnemers aan de Stille Omgang. Zij organiseren zelf een programma en een aansluitende kerkdienst en lopen daarna de Stille Omgang. Jongeren kunnen zich aanmelden voor de locatie Papegaai (Jozefkerk). Op de jongerenpagina tref je meer informatie aan en kan je je inschrijven.

Steun de Stille Omgang

Het Gezelschap van de Stille Omgang is een vrijwilligersorganisatie. U kan ons als lid financieel steunen, maar we zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers die ons in de nacht van de Stille Omgang willen helpen. U kunt ook donateur worden, dan ontvangt u het boek “Het Mirakel van Amsterdam” als welkomstgeschenk.

Gebedsintenties archief

Elk jaar is er een gebedsintentie die wordt meegegeven aan de deelnemers van de Stille Omgang. Deze intentie geeft de lopers inspiratie tot gebed en reflectie. De gebedsintentie van 2023 is: ‘Levend Brood voor Onderweg, in Stilte Getuigen’.

Bekijk hier de gebedsintenties uit voorgaande jaren.

Informatie en documentatie

De Stille Omgang heeft een zeer lange historie en door de jaren is veel informatie verzameld over de Stille Omgang. Het meest uitvoerig zijn het naslagwerk “Biografie van een betwiste devotie” en ook het boekje “Stilte in de Stad”.
Meer informatie en documentatie vindt u hier.

Ga naar de bovenkant