Route van de Stille Omgang

De route van de Stille Omgang

De route van de Stille Omgang komt voort uit de route die de pastoor liep met de hostie naar de Oude Kerk en waaruit het Mirakel is ontstaan. Centraal is de plek in de Kalverstraat waar het Mirakel heeft plaatsgevonden. De nummers op de route 1 t/m 5 zijn plaatsen waarop de lopers een nieuwe gebedsintentie kunnen starten.

Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart (tenzij Pasen vroeg in het jaar valt). Tijdens de Mirakelweek (van woensdag tot en met zaterdag) worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het Begijnhof opgedragen. De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van zaterdag op zondag.

Na in één van de Amsterdamse parochiekerken een mis te hebben bijgewoond, nemen de bedevaartgangers vervolgens verspreid over de nacht deel aan de omgang en lopen de omgangsroute. Kenmerkend voor de omgang of ‘processie’ is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. De omgang duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen middernacht en vier uur in de zondagochtend plaats.