/Gebedsintenties
Gebedsintenties2017-09-27T18:11:15+00:00

Gebedsintenties

Het woord ‘EUCHARISTIE’ betekent letterlijk DANKZEGGING2017-10-07T09:33:35+00:00
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld)2017-09-26T22:11:50+00:00
Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u2017-09-26T22:17:48+00:00
Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ‘t onverwachte…2017-09-26T22:22:54+00:00
In de stilte hoor je meer: God spreekt in onze tijd2017-09-26T22:25:34+00:00
Samen met Paus Franciscus geloven wij in Gods Liefde en bidden voor elkaar. Daar gaan we voor!2017-09-26T22:44:23+00:00
Passie voor de Eucharistie2017-09-27T16:21:20+00:00
Vernieuwt maar behoudt het goede2017-09-27T16:26:33+00:00