/Gebedsintenties
Gebedsintenties2018-12-05T18:50:59+00:00

Gebedsintenties

Gebedsintentie 2019: “Vreugde is het onmiskenbare teken van God”.

Pierre Teilhard de Chardin s.j.

Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, ervoer de Jezuiet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in Stilte en in Gebed door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. Deze ervaring van spiritualiteit, maar ook de onderlinge verbondenheid om met zovelen samen te komen, is niet is anders dan Vreugde. Wij hopen dat u in herdenking aan Het Mirakel van Amsterdam en met uw persoonlijke intenties de Stille Omgang ervaart in Vreugde en Gods aanwezigheid.

Het woord ‘EUCHARISTIE’ betekent letterlijk DANKZEGGING2017-10-07T09:33:35+00:00
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld)2017-09-26T22:11:50+00:00
Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u2017-09-26T22:17:48+00:00
Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ‘t onverwachte…2017-09-26T22:22:54+00:00
In de stilte hoor je meer: God spreekt in onze tijd2017-09-26T22:25:34+00:00
Samen met Paus Franciscus geloven wij in Gods Liefde en bidden voor elkaar. Daar gaan we voor!2017-09-26T22:44:23+00:00
Passie voor de Eucharistie2017-09-27T16:21:20+00:00
Vernieuwt maar behoudt het goede2017-09-27T16:26:33+00:00