“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”

Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren.