Gebedsintentie 2024

2023-10-20T11:31:23+02:00

Gebedsintentie 2024: 'Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’ Pelgrims van hoop... Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema 'Pelgrims van de hoop.' Hij heeft alle gelovige gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor [...]

Gebedsintentie 2023

2023-01-21T16:18:12+01:00

Gebedsintentie 2023: ‘Levend Brood voor Onderweg, in Stilte Getuigen’ Deze intentie is gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neergedaald (Johannes 6,48-51). Ook verwijst het naar onderstaand gedicht van Titus Brandsma die in gevangenschap Christus beter leer kennen. Hij leert [...]

Gebedsintentie 2019

2019-12-22T13:13:13+01:00

"Vreugde is het onmiskenbare teken van God" Pierre Teilhard de Chardin s.j Pater Jezuïet Paleontoloog Geoloog Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, voelde de Jezuïet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers van de [...]

Het woord ‘EUCHARISTIE’ betekent letterlijk DANKZEGGING

2017-10-07T09:33:35+02:00

Het woord 'EUCHARISTIE' betekent letterlijk DANKZEGGING Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus - die ook onze geschiedenis is - heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning [...]

Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u

2017-09-26T22:17:48+02:00

Jezus - gelaat van Gods barmhartigheid - genadebrood voor u De Stille Omgang werd in 2016 gelopen in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2016 als intentie: Jezus - gelaat van Gods barmhartigheid - genadebrood voor u Ter overweging Ziet Jezus met zijn barmhartige blik ook [...]

Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ‘t onverwachte…

2017-09-26T22:22:54+02:00

Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor 't onverwachte... De Stille Omgang werd in 2015 gelopen in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart. Ter verdieping had de Stille Omgang 2015 als intentie: Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor 't onverwachte... Toelichting Ster van de nieuwe evangelisatie, help ons te stralen door het getuigenis [...]

Ga naar de bovenkant