Gebedsintentie 2019

2019-12-22T13:13:13+01:00

"Vreugde is het onmiskenbare teken van God" Pierre Teilhard de Chardin s.j Pater Jezuïet Paleontoloog Geoloog Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, voelde de Jezuïet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers van de [...]

Het woord ‘EUCHARISTIE’ betekent letterlijk DANKZEGGING

2017-10-07T09:33:35+02:00

Het woord 'EUCHARISTIE' betekent letterlijk DANKZEGGING Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus - die ook onze geschiedenis is - heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning [...]

Passie voor de Eucharistie

2017-09-27T16:21:20+02:00

Passie voor de Eucharistie De Stille Omgang werd in 2012 gelopen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. Ter verdieping had de Stille Omgang 2012 als intentie: Passie voor de Eucharistie Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van Christus, aanwezig in de Eucharistie. Toelichting De encycliek ‘Ecclesia [...]

Vernieuwt maar behoudt het goede

2017-09-27T16:26:33+02:00

Vernieuwt maar behoudt het goede De Stille Omgang werd in 2011 gelopen in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart. Ter verdieping had de Stille Omgang 2011 als intentie: Vernieuwt maar behoudt het goede Toelichting Paulus noemt de Christenen kinderen van het licht. Mensen die elkaar bemoedigen en steunen opdat zij in eenheid [...]

Ga naar de bovenkant