“Vreugde is het onmiskenbare teken van God”

Pierre Teilhard de Chardin s.j
Pater Jezuïet Paleontoloog Geoloog

Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, voelde de Jezuïet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God.

Ook de deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in Stilte en in Gebed door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. Deze ervaring van spiritualiteit, maar ook de onderlinge verbondenheid om met zovelen samen te komen, is niet anders dan Vreugde.

Wij hopen dat u in herdenking aan Het Mirakel van Amsterdam en met uw persoonlijke intenties de Stille Omgang ervaart in Vreugde en Gods aanwezigheid.

Boekenlegger