Sint Caecilia Collegie

Het Amsterdamse St.Caecilia Collegie is omstreeks 1640 opgericht als katholiek muziekgezelschap met als doel om met zang of muziek de missen ter ere van het Heilig Sacrament in het algemeen en van het Amsterdamse Sacrament van Mirakel in het bijzonder op te luisteren. In 1997 werd het Collegie, daartoe verenigd in personele unie met het verwante Gezelschap van de Stille Omgang, onder voorzitterschap van Maarten Elsenburg nieuw leven ingeblazen. Het kreeg toen tegelijk een nieuwe taakstelling: het verwerven en beheren van het cultureel erfgoed rond Mirakel en Stille Omgang en het stimuleren van een breed scala van gerelateerde cultuur-historische, muzikale en artistieke activiteiten.