Gebedsintentie 2024: ‘Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’

Pelgrims van hoop...

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema 'Pelgrims van de hoop.' Hij heeft alle gelovige gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen aan deze intentie.

Een Jubeljaar is een traditie in de katho­lie­ke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en is gebaseerd op een nog ouder Joods gebruik. Aanvanke­lijk werd een Jubel­jaar eens in de 50 jaar gehou­den en te­gen­woor­dig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aan­dacht aan je geloof te beste­den, om te pel­gri­meren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tij­dens een Heilig Jaar is het plech­tig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betre­den.

...biddend voor vrede

Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan Oekraïne, Nagorno Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

 

Gebedsintentie 2024

"Pelgrims van hoop, biddend voor vrede"

Heilige Geest,

geef dat wij vrede brengen

daar waar tegenstellingen zijn,

en geef dat ons leven

een weerglans zijn mag

van Gods barmhartigheid.

Ja, geef ons het vermogen lief te hebben

en dat met ons leven te laten zien.

door Roger Schütz (oprichter Taizé)