Het woord ‘EUCHARISTIE’ betekent letterlijk DANKZEGGING

Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus – die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en verlatenheid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucharistie geschonken om ons in staat te stellen voor dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucharistie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hem te treden en de Blijde Boodschap aan de wereld te verkondigen.

Uit: Henri Nouwen, Ons dagelijks brood, Lannoo Tielt (pagina 75).

Boekenlegger