Op de avond van 16 maart 2019 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.

Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in één van de zeven binnenstadskerken.

Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt:
“Vreugde is het onmiskenbare teken van God”

De jongeren pelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk hun eigen viering.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl ; voor het jongerenprogramma zie www.stille-omgang.nl/jongeren. Voor vieringen in de Begijnhofkapel (tijdens Mirakelweek, 13-16 maart): zie www.begijnhofamsterdam.nl

Vragen kunt u stellen door het zenden van een e-mail aan: info@stille-omgang.nl