/Nieuws

Italiaanse pers bericht over de Stille Omgang

Vorige week werden wij benaderd door een journaliste van Agensir, het Italiaanse katholieke persagentschap. De schrijfster was erg verbaasd dat in het, in haar ogen ontkerkte Nederland, nog zo'n grote toeloop was op een katholieke traditie. Enkele quotes in het artikel zijn voor rekening van de schrijfster hoewel ze tussen aanhalingstekens staan. Al met al zijn we erg blij met [...]

By | 2018-03-16T17:54:16+00:00 maart 16th, 2018|

Laatste mededelingen voor deelnemers

Beste leiders van de Zustergezelschappen en andere deelnemers, hierbij treft u de laatste informatie aan voor de Stille Omgang van 17 maart 2018. Allereerst adviseren we alle deelnemers zich warm te kleden, de voorspellingen zijn een paar graden vorst met een harde oostenwind. Warm schoeisel, hoofdbedekking en goede handschoenen of wanten worden zeer aanbevolen. Bij calamiteiten belt u met [...]

By | 2018-03-14T13:25:18+00:00 maart 14th, 2018|

Gebedsintentie 2018

HET WOORD ‘EUCHARISTIE’ BETEKENT LETTERLIJK DANKZEGGING. Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus – die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. […]

By | 2018-01-10T09:22:32+00:00 oktober 7th, 2017|

Boek “Het Mirakel van Amsterdam”

Op 21 januari 2017 had de boekpresentatie plaats van Het Mirakel van Amsterdam, geschreven door Charles Caspers en Peter Jan Margry, Uitgeverij Prometheus 2017. Tijdens deze boekpresentatie hield de voorzitter van het Gezelschap Amsterdam een toespraak, gevolgd door een boeiende reactie op het boek van de bekende historicus prof.dr. J.Th.M. Bank. […]

By | 2018-02-15T17:51:06+00:00 september 5th, 2017|

Boekje “Stilte in de Stad”

Een boekje over de Stille Omgang, de jaarlijkse stille tocht in nachtelijk Amsterdam. Voor deelnemers en verbaasde toeschouwers, voor zielsverwanten en nieuwsgierigen. Want de Stille Omgang staat bol van de contrasten en roept veel vragen op. […]

By | 2018-01-19T16:03:06+00:00 september 5th, 2017|

Persbericht Stille Omgang 2018

Op de avond van 17 maart 2018 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. […]

By | 2018-03-14T13:23:11+00:00 september 5th, 2017|

Replica van de GedachteNis ter Heilige Stede

Het gezelschap van de Stille Omgang heeft in 2001 daar waar het Mirakel van Amsterdam plaats vond een gevelsteen aangebracht op de hoek van de Wijde kapelsteeg en de Kalverstraat. Daar stond de haardstede waarin op 15 maart 1345 het braaksel van de zieke Ysbrand Dommer werd geworpen kort nadat deze de hostie had [...]

By | 2018-01-19T18:44:02+00:00 september 1st, 2017|

St.Caecilia Collegie: Muziek en Mirakel in Amsterdam

Kleurrijke brochure over de geschiedenis van het St.Caecilia Collegie. Het Amsterdamse St.Caecilia Collegie is omstreeks 1640 opgericht als katholiek muziekgezelschap met als doel om met zang of muziek de missen ter ere van het Heilig Sacrament in het algemeen en van het Amsterdamse Sacrament van Mirakel in het bijzonder op te luisteren. […]

By | 2018-01-19T15:48:11+00:00 augustus 20th, 2017|

Transcriptie uit de Occo Codex

Ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de Stille Omgang is er onder redactie van Mgr Valkestijn een boek verschenen met gezangen uit de Occo Codex. De Occo Codex ontleent zijn naam aan de Amsterdamse koopman Pompeius Occo, die dit manuscript rond 1530 liet vervaardigen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de 'Kapel [...]

By | 2018-01-19T15:52:52+00:00 augustus 15th, 2017|