“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”

Boekenlegger 2020

 

Met de stilte van ons luisteren geven wij

ruimte aan het spreken van de ander.

Luistert iemand echt dan voelt de spreker

zich vrij en meer zichzelf. Wie echt luistert

wil geen advies geven of macht hebben of…

Voor ons: proberen te luisteren in de

innerlijke stilte naar het woord van God?

Dan kan ook dat woord binnenkomen als

scheppende aanwezigheid vol liefde.

Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren.