Stille Omgang 2021 – UPDATE 17 november 2020

STILLE OMGANG GAAT DOOR OP 20 MAART 2021, MAAR BINNEN DE DAN GELDENDE MOGELIJKHEDEN

HET GEZELSCHAP VAN DE STILLE OMGANG IN AMSTERDAM HEEFT ZATERDAG 10 OKTOBER OP DE JAARVERGADERING BESLOTEN OM DE STILLE OMGANG 2021 OP ENIGERLEI WIJZE DOOR TE LATEN GAAN. VANWEGE DE STEEDS WISSELENDE OMSTANDIGHEDEN DOOR HET CORONAVIRUS HEEFT HET GEZELSCHAP AAN HAAR LEDEN VERZOCHT MEE TE DENKEN OVER VARIANTEN WAARIN DE GROEPEN OP EEN VEILIGE MANIER INVULLING KUNNEN GEVEN AAN EEN VORM VAN DEELNAME.

Vanuit het land zijn er diverse alternatieven voorgesteld om toch een invulling te geven aan deze jaarlijkse traditie. Deze variëren van het lopen van de Stille Omgang in de eigen regio tot afvaardiging van een kleine groep namens de lokale zustergezelschappen. Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zal de komende periode bij alle zusterorganisaties inventariseren op welke manier ze invulling willen geven aan de Stille Omgang. In ieder geval zal er in de nacht van de Stille Omgang vanuit Amsterdam een Heilige Mis worden georganiseerd die voor iedereen via het internet te volgen zal zijn. Zowel de mis (openbaar) als de jaarvergadering (besloten) zijn op 10 oktober al live via het internet uitgezonden. Dit is uitstekend verlopen en zal in de nacht van de Stille Omgang dus navolging krijgen. Indien de meeste beperkingen ruim voor 20 maart 2021 zijn opgeheven, zal er in ieder geval ook in Amsterdam door de organisatie weer een Stille Omgang in de nacht van 20 op 21 maart worden georganiseerd. Vooralsnog hanteren we de vier scenario’s als richtsnoer. Indien relevant zal nadere berichtgeving op deze pagina verschijnen.

Vragen over het deelnemen aan de Stille Omgang 2021 kunt u stellen door het zenden van een e-mail aan: info@stille-omgang.nl of door contact op te nemen met Jeroen Brenninkmeijer (06-31968844) of Onno Baneke (06-21217679).