Eucharistie, Gave van God voor het leven in de wereld

De Stille Omgang werd in 2008 gehouden in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 maart.

Ter verdieping had de Stille Omgang 2008 als intentie: Eucharistie, Gave van God voor het leven in de wereld.

Toelichting

In het evangelie zegt Jezus, met een verwijzing naar het manna: “Het echte brood wordt U door mijn Vader gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.” Eucharistie, communie is brood gebroken voor het heil van de wereld. Dat neemt de moeilijkheden van het leven, het lijden, de ziekte en de dood niet weg, evenmin als het manna de Joden ineens van de woestijn in het beloofde land verplaatste. Maar het was wel hun kracht om door te gaan. We moeten ons denken vernieuwen, namelijk vertrouwen op de Heer die gezegd heeft: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” We zouden kunnen zeggen: God laat je niet in de steek, God blijft bij je en in je. Vandaar dat ook gezegd wordt: ‘het echte brood wordt U door mijn vader gegeven’.

Zie hiervoor de tekst uit Johannes 6, 32 – 36

Gebed bij de jaarintentie van de Stille Omgang 2008

Heer, onze God,
midden in het leven
ervaren wij de dood.
Het brood stilt onze laatste honger niet,
geen vriendschap dringt door
tot onze laatste eenzaamheid
en alle liefde
wordt door de dood bedreigd.
Hebt Gij niet in ons
het zaad der onvergankelijkheid gelegd:
liefde die leven wil?
Zeg ons dan
dat wij niet tevergeefs beminnen,
dat wij met allen die ons brood gedeeld hebben
zullen leven voor uw aanschijn.
Geef ons het teken van uw trouw
tot over de dood,
geef ons het brood
dat onze laatste honger stilt:
Jezus onze Heiland.

Uit: Een tijd van spreken onder redactie van Frans Cromphout.