Passie voor de Eucharistie

De Stille Omgang werd in 2012 gelopen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart.

Ter verdieping had de Stille Omgang 2012 als intentie: Passie voor de Eucharistie
Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van Christus, aanwezig in de Eucharistie.

Toelichting

De encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’ is door Paus Johannes Paulus II gegeven om de eucharistische verwondering opnieuw in het centrum te stellen.De Kerk leeft immers van de Eucharistie zoals de Stille Omgang haar basis vindt in het Wonder van Amsterdam uit 1345: “Heer U bent het voedsel dat mij in leven houdt, dat mij doet voortgaan op mijn pelgrimsweg”.

In de tweede alinea van de boodschap van Paus Johannes Paulus II aan het Gezelschap van de Stille Omgang bij het 650 jarig jubileum staat: Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van Christus aanwezig in de Eucharistie. Passie voor de Eucharistie. Passie nemen wij mee naar de 40- dagentijd. Passiezondag en de tweede Passiezondag is Palmzondag. Passie voor de Eucharistie. Waar je liefde voor hebt kijk je steeds met vernieuwde blik en met vernieuwd hart naar toe, met verwondering!

Het bijzondere eucharistische wonder van Amsterdam steunt ons om de verwondering voor deze gave van de werkelijke en blijvende aanwezigheid van Christus in de Eucharistie – een Sacrament- steeds opnieuw te wekken en te vieren. De Romeise officier – centurio – honderdman, zonder een katholiek geloof, die echter verantwoordelijk was voor de kruisiging en getuige is van zijn sterven zegt: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon” Marcus 15: 39.

Lees de complete brief van Paus Johannes Paulus II