Samen met Paus Franciscus geloven wij in Gods Liefde en bidden voor elkaar. Daar gaan we voor!

De Stille Omgang werd in 2013 gelopen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart.

Het is gebruikelijk dat een intentie wordt gekozen ter inspiratie van de deelnemers. Paus Franciscus heeft bij het aanvaarden van zijn pontificaat speciaal om gebed voor hem gevraagd. De eerder door het Gezelschap van de Stille Omgang gekozen intentie luidt als volgt: “Ik geloof in Gods Liefde, daar ga ik voor (Credo, pugno)”.

Deze intentie willen we graag vervangen door: Samen met paus Franciscus geloven wij in Gods Liefde en bidden wij voor elkaar. Daar gaan wij voor!

Toelichting

Paus Benedictus XVI heeft een Jaar van het Geloof afgekondigd. Dit Jaar van het Geloof begint op 11 oktober 2012, de vijftigste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, en eindigt op het Christus-Koningfeest op 24 november 2013. De paus roept in zijn boodschap waarin hij dit Jaar van het Geloof aankondigt, alle christenen op te getuigen van hun geloof in de Drie-ene God. In zijn boodschap maakt de paus duidelijk dat het christelijk geloof een openlijk getuigenis inhoudt. De heilige Geest die ons als een rijke gave bij doopsel en vormsel is gegeven, zendt ons uit en versterkt ons getuigenis door het moedig én vrijmoedig te maken. Tijdens onze tocht door Amsterdam, een stil maar openlijk teken van ons geloof, kunnen wij in gebed de heilige Geest aanroepen die ons zal helpen moedig en strijdbaar te getuigen van ons geloof in de Drie-ene God. We kunnen ons biddend afvragen hoe wij zelf in geloof kunnen bijdragen aan de heilsboodschap van onze Kerk: de boodschap van Gods liefde die ons laat delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid. Schriftteksten die ons hierbij kunnen helpen: Johannes 14:25-26 en Handelingen 1:11 en 14:27.

Credo, pugno was het levensmotto van Herman Schaepman (1844-1903). Schaepman was priester, dichter, theoloog en vooral vooruitstrevend politicus. Hij was vooraanstaand lid van de Tweede Kamer en speelde een beslissende rol in de katholieke emancipatie. In 1895, 550 jaar na het Mirakel, zingt Schaepman de lof van de Heilige Stede en roept hij Amsterdam op het Mirakel te vereren.

Steeds klinkt het lied, het lied der Heilige Stede
En ’t vroom gebed in allen zwaren nood:
Verborgen God en Koning van den vrede,
Geef Amsterdam Uw levensbrood.

Fier Amsterdam, gekroond met meer dan kronen,
Vereer het brood, dat u dus leven deê,
Aanbid de God, die zich aan u kwam toonen
In ’t wonder van Zijn Heilge Steê.