Voor een kerk met open deuren

Ons gezelschap vierde in 2006 het heugelijke feit, dat 125 jaar geleden in 1881 voor het eerst in deze vorm de Amsterdamse Stille Omgang werd gelopen, waar vroeger langs dezelfde route de Mirakelprocessie werd gelopen.

Ter verdieping had de Stille Omgang 2006 als intentie: “Voor een kerk met open deuren” (Johannes 10 vers 1-10)

Toelichting

In deze passage van Johannes worden wij aangemoedigd Hem te volgen. De “Schaapskooi” waar geborgenheid is. Geen onderkomen met gesloten deuren maar met open deuren waar eenieder meetelt. Een plaats waar wij onze oren spitsen om te luisteren naar de stem van de goede herder – die Jezus is. Wie Jezus volgt, gaat met Hem naar binnen om zelf geborgenheid te vinden, maar gaat ook met Hem naar buiten om anderen die geborgenheid te bieden. De deur gaat naar binnen open om rust te vinden en naar buiten om te werken! Geloven is een binnen – en een buitengebeuren. Binnen doen wij de noodzakelijke kracht op om buiten goed te kunnen leven. Deze tekst roept ons op goede herders te zijn voor elkaar. We zijn geroepen de deur open te zetten en elkaar de weg te wijzen, naar grazige weiden, naar plekken waar leven en geluk is. De tekst eindigt met: “Ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid”. Ook wijzelf zijn kerk, “Kerk wij samen”. Kerk zijn betekent ook een opdracht. Daarom deze intentie in het jubileumjaar 2006.

Jubileum programma

18 maart 2006
NACHT VAN DE STILLE OMGANG

19:30 Speciaal en uitsluitend voor jonderen een viering in de Nicolaaskerk met als Hoofcelebrant Kardinaal Simonis. Zie voor meer informatie Jongeren Programma

23:45 Eucharistieviering in de Krijtberg voor alle Amsterdammers. Hoofdcelebrant Mgr J. Punt, bisschop van Haarlem.

15 maart 2006
17:00 Jubileumbijeenkomst in de Lutherse Kerk aan het Spui met de volgende jubileumlezingen:

“De betekenis van de Moderne Devotie voor de Stille Omgang” door Dr. Charles Caspers.

“Stille Omgang als manifestatie van Nederlandse identiteit” door Peter Jan Margry.

Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door het ensemble Barbers en Bishops. Werken zullen worden uitgevoerd uit de door Mgr Valkestijn getranscribeerde Occo Codex. Het betreft zestiende eeuwse polyfone gezangen. Er zal deze dag ook een CD hiervan worden uitgebracht.

Verder zullen een tweetal boeken gepresenteerd worden. De titel van het ene boek is “Identiteit en Spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2006). Het andere boek zal gaan over het Sint Caecilia Collegie.

circa 20:00 Eucharistieviering in de Begijnhofkapel bij gelegenheid van het Mirakelfeest. Voorganger is Mgr J Bacque, Apostolisch Nuntius van de Paus.

12 maart 2006
17:00 Oecumenische vesperdienst in Oude Kerk. De hulpbisschop van Haarlem, Mgr J. van Burgsteden SSS en dominee J.H.Uytenbogaardt zullen deze viering leiden.

18:30 Opening tentoonstelling 125 jaar Stille Omgang in samenwerking met het Caecilia College, een Mirakelgilde dat dateert uit de zeventiende eeuw. Locatie: museum Amstelkring (Ons’ Lieve Heer op Solder). De openingsceremonie is alleen toegankelijk voor genodigden.

8 oktober 2005
Opening jubileumjaar met een Eucharistieviering in de kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Na afloop van de viering werd het eerste exemplaar van de Occo Codex door Mgr Valkestijn aangeboden aan de voorzitter van het gezelschap, Maarten Elsenburg. Voor foto’s zie Fotogalerij. Het gezangenboek is te bestellen zie Occo Codex