Home/Nieuws en nieuwsarchief/

Persbericht Stille Omgang 2018

Door |2018-03-14T13:23:11+01:00september 5th, 2017|

Op de avond van 17 maart 2018 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. […]

Replica van de GedachteNis ter Heilige Stede

Door |2018-01-19T18:44:02+01:00september 1st, 2017|

Het gezelschap van de Stille Omgang heeft in 2001 daar waar het Mirakel van Amsterdam plaats vond een gevelsteen aangebracht op de hoek van de Wijde kapelsteeg en de Kalverstraat. Daar stond de haardstede waarin op 15 maart 1345 het braaksel van de zieke Ysbrand Dommer werd geworpen kort nadat deze de hostie had [...]

St.Caecilia Collegie: Muziek en Mirakel in Amsterdam

Door |2018-01-19T15:48:11+01:00augustus 20th, 2017|

Kleurrijke brochure over de geschiedenis van het St.Caecilia Collegie. Het Amsterdamse St.Caecilia Collegie is omstreeks 1640 opgericht als katholiek muziekgezelschap met als doel om met zang of muziek de missen ter ere van het Heilig Sacrament in het algemeen en van het Amsterdamse Sacrament van Mirakel in het bijzonder op te luisteren. […]

Transcriptie uit de Occo Codex

Door |2019-03-11T14:41:04+01:00augustus 15th, 2017|

Ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de Stille Omgang is er onder redactie van Mgr Valkestijn een boek verschenen met gezangen uit de Occo Codex. De Occo Codex ontleent zijn naam aan de Amsterdamse koopman Pompeius Occo, die dit manuscript rond 1530 liet vervaardigen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de 'Kapel [...]